Main Content Region

Xiaoxu Jiang

Xiaoxu Jiang

Assistant Professor

Contact

Assistant Professor
Chemistry and Biochemistry
Office Phone(909) 537-3419
Office LocationCS-308